Skip to content

JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบในด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับ JGAB Young Designer Competition 2023 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตด้านการออกแบบเครื่องประดับที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 29 มีนาคม 2566 ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบการ แข่งขันในรอบแรก 10 ทีม เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานในงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 และผู้ชนะการประกวด 3 ทีมสุดท้าย จะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่แนบไว้