เรียนอย่างสร้างสรรค์เน้นประสบการณ์จริง 

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ  พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ การทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล

การสร้างนักธุรกิจสร้างสรรค์ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในระดับสากล คือหัวใจของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต่อความคิดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยฯ เป็นผู้ขับเคลื่อน สร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน

หลักสูตรของวิทยาลัย

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอัญมนีและเครื่องประดับ

หลักสูตรได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม มุ่งผลิตบุคลากรทีมีความรู้ด้านการออกแบบ (design) และความเป็นผู้ประกอบการ  หลักสูตรถ่ายทอดแนวคิด “คิดเป็น ดูเป็น ทำเป็น ขายเป็น” ให้นิสิตในหลักสูตร เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในตลาดการซื้อขายจริง และการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ

หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs, Startups และคนรุ่นใหม่ ที่อยากพัฒนาแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและความคิดต่อยอด

หลักสูตรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum.


หลักสูตรในระดับปริญญาโท

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ

รัฐบาลมีนโนบายอย่างชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้ หลักการสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน้นภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการมากขึ้น

หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์

สร้างแบรนด์อย่างไร ไม่ให้น่าเบื่อ หลักสูตร Creative Brand Management หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startups และคนรุ่นใหม่อยากพัฒนาแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและความคิดต่อยอด

เครือข่าย

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

กลุ่มงานวิจัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

กลุ่มอุตสาหกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

การทำงานภาครัฐ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

ความเป็นผู้ประกอบการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.