Skip to content

ทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย “โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ห้องชุดเลขที่ 2316 และ ห้องชุดเลขที่ 2801 เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย